Convocator

Convocarea Adunării generale şi a Consiliului Director – Asociaţia de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC) din data de 28 decembrie 2018

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă convocarea în sesiune ordinară a Adunării generale a membrilor fondatori ai Asociaţiei de Psihofarmacoterapie şi Ştiinţe Cognitive (APSC), a Consiliului Director, cât şi a membrilor asociaţi în şedinţa ce va avea loc în Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, bloc C4, scara 1, ap. 3, sector 3, la data de 28 decembrie 2018, ora 18.

Conform statutului APSC art.19: Adunările Generale sunt legal constituite cu participarea a cel puţin două treimi din membrii Asociaţiei.

Prezenta convocare este adusă la cunoştinţa membrilor fondatori ai asociaţiei APSC, a Consiliului Director cât şi membrilor asociaţi prin mijloacele de comunicare: email, poştă, site asociaţie.

În cazul în care membrii fondatori şi membrii Consiliului Director nu pot fi prezenţi sunt invitaţi să întocmească o procură notarială prin care să delege votul unui alt coleg/colegă.

Detalii şi informaţii suplimentare: Barbara Crăciun, email: barbaracraciun@yahoo.com sau mobil 0721.261.281.

Reclame